Znečištění ovzduší a úmrtnost

Mezi znečištěným ovzduším a úmrtností existuje dobřá popsaná závislost. Zvýšení koncentrace polétavého prachu zvyšuje úmrtnost v daném místě přímou úměrou.

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším se tak dá odvodit z průměrných ročních koncentrací polétavého prachu, počtu obyvatel v daném místě a průměrné míry umrtnosti.
Více k metodě výpočtu v tomto článku.

Jelikož se situace dlouhodobě nelepší, dá se očekávat, že i v roce 2014 bude počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším stejný. Jelikož nikdy nezjistíme, kdy k jednotlivým úmrtím přesně dojde, tato stránka alespoň simuluje odpovídající počet úmrtí v pravidelných intervalech.

Data: ČHMÚ

Hodnota PM2.5 dopočítána z PM10 vynásobením koeficientem 0,75.

Poměr 0,75 je konzervativní odhad založený na těchto průměrných hodnotách z roku 2012:

Stanice PM2.5 PM10 Poměr
Třinec-Kosmos 31,938,80,82
Bohumín 39,352,80,74
Věřňovice 41,656,70,73
Studénka 27,735,90,77
Ostrava-Poruba/ČHMÚ 27,335,10,78
Ostrava-Přívoz 3643,90,82
Ostrava-Radvanice ZÚ 39,449,50,80
Ostrava-Zábřeh 30,440,90,74
Průměr0,776

Podobný poměr určil i výzkum CENATOX.

Celková průměrná koncentrace pro Ostravu odhadnuta na 30 µg/m3.

Průměrnou koncentraci pro celou Ostravu není dost dobře možné stanovit, proto byla ze známých dat odhadnuta hodnotou 40 µg/m3 pro PM10 a tedy 30 µg/m3 pro PM2.5. Jedná se o odhad konzervativní, tedy podhodnocený, skutečná čísla a tedy skutečný počet úmrtí bude pravděpodobně vyšší.

Stanice Koncentrace PM10
Ostrava-Fifejdy40,6
Ostrava-Mariánské Hory38,7
Ostrava-Přívoz43,7

Mapa rozložení koncentrací za období 2008-2012

Ostrava

úmrtí
od začátku roku způsobeno znečištěným ovzduším
do dalšího úmrtí

Průměrná koncentrace PM2.5 v roce 2013: 30 µg/m3

Doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace: 10 µg/m3

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v roce 2013: 365 (12 %)

Havířov

úmrtí
od začátku roku způsobeno znečištěným ovzduším
do dalšího úmrtí

Průměrná koncentrace PM2.5 v roce 2013: 33,7 µg/m3

Doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace: 10 µg/m3

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v roce 2013: 111 (14 %)

Karviná

úmrtí
od začátku roku způsobeno znečištěným ovzduším
do dalšího úmrtí

Průměrná koncentrace PM2.5 v roce 2013: 32,6 µg/m3

Doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace: 10 µg/m3

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v roce 2013: 79 (14 %)

Frýdek-Místek

úmrtí
od začátku roku způsobeno znečištěným ovzduším
do dalšího úmrtí

Průměrná koncentrace PM2.5 v roce 2013: 28,5 µg/m3

Doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace: 10 µg/m3

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v roce 2013: 65 (11 %)

Opava

úmrtí
od začátku roku způsobeno znečištěným ovzduším
do dalšího úmrtí

Průměrná koncentrace PM2.5 v roce 2013: 24,5 µg/m3

Doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace: 10 µg/m3

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v roce 2013: 51 (9 %)

Orlová

úmrtí
od začátku roku způsobeno znečištěným ovzduším
do dalšího úmrtí

Průměrná koncentrace PM2.5 v roce 2013: 33 µg/m3

Doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace: 10 µg/m3

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v roce 2013: 43 (14 %)

Třinec

úmrtí
od začátku roku způsobeno znečištěným ovzduším
do dalšího úmrtí

Průměrná koncentrace PM2.5 v roce 2013: 28,7 µg/m3

Doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace: 10 µg/m3

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v roce 2013: 41 (11 %)

Český Těšín

úmrtí
od začátku roku způsobeno znečištěným ovzduším
do dalšího úmrtí

Průměrná koncentrace PM2.5 v roce 2013: 33,5 µg/m3

Doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace: 10 µg/m3

Počet úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v roce 2013: 36 (14 %)